Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

AEWA: Soort van Annex II

De soort is genoemd in Annex 2 van de AEWA. In de database staan alleen de soorten die na 1900 in het wild in Nederland zijn waargenomen.

Standaardnaam Naam volgens publicatie Publicatie
Dwergaalscholver
Phalacrocorax pygmeus
Phalacrocorax pygmaeus
Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, Annex 2 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Dwerggans
Anser erythropus
Anser erythropus
Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, Annex 2 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Dwergmeeuw
Hydrocoloeus minutus
Larus minutus
Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, Annex 2 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Dwergstern
Sternula albifrons ssp. albifrons
Sterna albifrons
Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, Annex 2 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Eider
Somateria mollissima ssp. mollissima
Somateria mollissima
Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, Annex 2 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Engelse kleine mantelmeeuw
Larus fuscus ssp. graellsii
Larus fuscus
Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, Annex 2 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Flamingo
Phoenicopterus ruber ssp. roseus
Phoenicopterus ruber
Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, Annex 2 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Fuut
Podiceps cristatus ssp. cristatus
Podiceps cristatus
Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, Annex 2 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Geelpootmeeuw
Larus cachinnans ssp. michahellis
Larus cachinnans
Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, Annex 2 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Geelsnavelduiker
Gavia adamsii
Gavia adamsii
Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, Annex 2 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)