Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

AEWA: Soort van Annex II

De soort is genoemd in Annex 2 van de AEWA. In de database staan alleen de soorten die na 1900 in het wild in Nederland zijn waargenomen.

Standaardnaam Naam volgens publicatie Publicatie
Witstaartkievit
Vanellus leucurus
Vanellus leucurus
Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, Annex 2 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Witvleugelstern
Chlidonias leucopterus
Chlidonias leucopterus
Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, Annex 2 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Witwangstern
Chlidonias hybridus ssp. hybridus
Chlidonias hybridus
Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, Annex 2 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Woudaap
Ixobrychus minutus ssp. minutus
Ixobrychus minutus
Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, Annex 2 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Wulp
Numenius arquata ssp. arquata
Numenius arquata
Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, Annex 2 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Zilvermeeuw
Larus argentatus ssp. argenteus
Larus argentatus
Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, Annex 2 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Zilverplevier
Pluvialis squatarola
Pluvialis squatarola
Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, Annex 2 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Zomertaling
Anas querquedula
Anas querquedula
Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, Annex 2 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Zuidelijke bonte strandloper
Calidris alpina ssp. schinzii
Calidris alpina
Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, Annex 2 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Zwarte ibis
Plegadis falcinellus ssp. falcinellus
Plegadis falcinellus
Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, Annex 2 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)