Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

AEWA: Soort van Annex II

De soort is genoemd in Annex 2 van de AEWA. In de database staan alleen de soorten die na 1900 in het wild in Nederland zijn waargenomen.

Standaardnaam Naam volgens publicatie Publicatie
Waterhoen
Gallinula chloropus ssp. chloropus
Gallinula chloropus
Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, Annex 2 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Waterral
Rallus aquaticus ssp. aquaticus
Rallus aquaticus
Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, Annex 2 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Watersnip
Gallinago gallinago ssp. gallinago
Gallinago gallinago
Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, Annex 2 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Wilde eend
Anas platyrhynchos ssp. platyrhynchos
Anas platyrhynchos
Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, Annex 2 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Wilde zwaan
Cygnus cygnus
Cygnus cygnus
Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, Annex 2 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Wintertaling
Anas crecca ssp. crecca
Anas crecca
Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, Annex 2 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Witbuikrotgans
Branta bernicla ssp. hrota
Branta bernicla
Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, Annex 2 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Witgat
Tringa ochropus
Tringa ochropus
Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, Annex 2 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Witkopeend
Oxyura leucocephala
Oxyura leucocephala
Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, Annex 2 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Witoogeend
Aythya nyroca
Aythya nyroca
Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, Annex 2 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)