Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

AEWA: Soort van Annex II

De soort is genoemd in Annex 2 van de AEWA. In de database staan alleen de soorten die na 1900 in het wild in Nederland zijn waargenomen.

Standaardnaam Naam volgens publicatie Publicatie
Taigarietgans
Anser fabalis ssp. fabalis
Anser fabalis
Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, Annex 2 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Temmincks strandloper
Calidris temminckii
Calidris temminckii
Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, Annex 2 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Terekruiter
Tringa cinerea
Tringa cinerea
Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, Annex 2 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Toendrabontbekplevier
Charadrius hiaticula ssp. tundrae
Charadrius hiaticula
Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, Annex 2 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Toendrarietgans
Anser fabalis ssp. rossicus
Anser fabalis
Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, Annex 2 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Topper
Aythya marila ssp. marila
Aythya marila
Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, Annex 2 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Tureluur
Tringa totanus ssp. totanus
Tringa totanus
Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, Annex 2 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Visdief
Sterna hirundo ssp. hirundo
Sterna hirundo
Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, Annex 2 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Vorkstaartmeeuw
Xema sabini
Xema sabini
Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, Annex 2 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Vorkstaartplevier
Glareola pratincola ssp. pratincola
Glareola pratincola
Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, Annex 2 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)